Sourcing Foundation

Data: 6, 7 en 13 maart 2023
Locatie: Antropia, Cultuur- en Congrescentrum in Driebergen

De Sourcing Foundation is een driedaagse training over alle facetten van de Sourcing Life Cycle. Deze training is bedoeld voor professionals werkend bij klantorganisaties, leveranciers, advocaten en adviseurs die in hun dagelijkse werk met (out)sourcing te maken hebben of krijgen.

Vrijwel alle organisaties nemen (IT)-diensten bij andere partijen af. Mede door het toenemende gebruik van clouddiensten is het aantal samenwerkingen in uitbestedingsverband nog altijd sterk groeiende. Daarbij zijn de vraagstukken veelal complex en/of vragen specifieke kennis. Om dit proces succesvol vorm te geven organiseren we de unieke driedaagse Sourcing Foundation aan.

Norman MartijnseDe training wordt begeleidt door hoofddocent Norman Martijnse. Samen met diverse experts/docenten in het sourcing vakgebied delen zij hun kennis en ervaring in 10 verschillende modules. Naast theorie is er veel aandacht voor praktijkervaringen en ook komen trends en ontwikkelingen aan bod. Inhoudelijke informatie over de modules vind je hieronder.

De modules en docenten

Module 1 - Sourcing strategie en besluitvorming

Docent: Mark Beukers

Aan de orde komen de verschillende aspecten van een juiste sourcingstrategie en hoe te komen tot weloverwogen besluitvorming. IT-diensten uitbesteden heeft langdurige en verstrekkende gevolgen, die in deze eerste fase goed moeten worden omschreven en afgewogen.
 

Module 2 - Leverancierselectie

Docent: Henk Pater 

Het succes van werken in sourcingverband wordt in grote mate bepaald door de keuze van de leverancier. Deze sessie behandelt de belangrijke stappen: (voor)selecteren, definiëren eisenpakket, evaluatie aanbiedingen, vaststellen wijze van interactie tussen leverancier en opdrachtgever gedurende de selectiefase.
 

Module 3 - Vergoedingsmechanismen

Bart van ReekenDocent: Bart van Reeken

Vergoedingsmechanismen vormen een belangrijk onderdeel van iedere sourcingrelatie. Startpunt is veelal de businesscase, zoeken van match tussen opdrachtgever en leverancier met als uitgangspunt de belangen van beide partijen, kunnen omgaan met veranderingen in de toekomst en prijsbepaling als stuurmiddel. Deze module geeft inzicht hoe het vergoedingsmechanisme bijdraagt aan een succesvolle sourcingrelatie.
 

Module 4 - Contracteren

DocTeun Burgersent: Teun Burgers 

Aan de orde komt wat wel en niet werkt om duidelijke afspraken te maken. Het proces om tot overeenstemming te komen, gebruik van onderhandelingspositie, bouwen aan een goede samenwerking, duidelijkheid over wat voor welke prijs wordt geleverd en inbouwen van flexibiliteit. Tot slot aandacht voor wat er zoal in de praktijk misgaat.
 

Module 5 - Security

Andor BuddingDocent: Andor Budding

Security kent vele deelthema’s; processen welke op orde moeten zijn voor goede security, impact hiervan bij uitbesteding. Welke afspraken moeten gemaakt worden tussen opdrachtgever en uitbesteder en wat staat over security in de contracten? Geen pasklare antwoorden, maar wel worden alle aandachtspunten behandeld en welke keuzes moeten worden gemaakt.
 


Module 6 - Organisatie en resources

Larissa ToebesDocent: Larissa Toebes

Deze module geeft inzicht in de consequenties van (out)sourcing voor betrokken medewerkers. Uitgangspunt vormt huidige wet- en regelgeving: ‘Wet Overgang van Onderneming’ en ‘Acquired Rights Directive’. Verder worden onderwerpen behandeld als HR-business case, HR-rol bij leverancierselectie en –transitie, rol van vakorganisaties en ondernemingsraden, belang van effectieve communicatie en omgaan met emotie, houding en gedrag van betrokken medewerkers.
 

Module 7 - Transitie en transformatie

Frank WillemsDocent: Frank Willems

Invloed van een nieuw contract op de uitbestedende organisatie. Voorbereidingen dienen te starten ruim voor aanvang van de technische migratie en wordt mede bepaald door adequate inzet van soft skills. Uitgangspunt voor een succesvolle verandering is een heldere strategie en aanpak, met voldoende aandacht voor cultuur- en gedragsaspecten.
 

Module 8 - Regie

Arno GerritsDocent: Arno Gerrits

Door verandering in het sourcinglandschap krijgt de regie-organisatie met nieuwe uitdagingen te maken. Denk aan de wijze van regievoering, inregelen van de governance op dienstverlening en (out)sourcingcontracten. Een lastig traject waarbij een bestaande organisatie zichzelf moet omvormen. Ook aandacht voor processen, relaties, beleggen van eigenaarschap en dergelijke, belangrijk om te komen tot succesvolle dienstverlening over de hele keten.
 

Module 9 - Multivendor regie

Bauke van DaalenDocent: Bauke van Daalen

Organisaties hebben vaak IT-(out)sourcing contracten met meerdere leveranciers. Het afstemmen en managen van een contractportfolio is geen sinecure. Contractaanpassingen gedurende de looptijd, veranderde vraag en verschillende looptijden maken regievoering complex. Specifiek wordt ingegaan op uitdagingen van de governance van meerdere leveranciers.
 

Module 10 - Exit strategie en (her)contracteren

Docent: Herald Jongen

Bijna geen enkele relatie is voor de eeuwigheid en ook geldt dat wie makkelijker uit een relatie weg kan betere mogelijkheden heeft om er binnen die relatie voor te zorgen dat hij krijgt wat hij hebben wil. Deze module behandelt hoe te komen tot een reële exit-strategie, wat is hiervoor nodig, wat moet geregeld worden aan het begin of tijdens de relatie.
 


Kosten en aanmelding

Er kunnen maximaal 25 mensen deelnemen. Dit zodat er voldoende ruimte is voor interactie en vragen. De kosten voor deelname zijn voor leden € 795,- (excl. btw.).  Niet-leden kunnen deelnemen voor €1.200,- excl. btw) mits er plaatsen berschikbaar zijn. Leden krijgen voorrrang. De kosten moeten voor aanvang van de training zijn betaald. Klik hier om je aan te melden voor de driedaagse training op 6, 7 en 13 maart 2023. 

Annulering

Tot vier weken voor aanvang kan er kosteloos geannuleerd worden. Bij annuleren tot twee weken voor aanvang wordt er 50% van de kosten in rekening gebracht en is dit minder dan twee weken dan betaald u het volle bedrag (100%). Uiteraard is het mogelijk om een vervanger te laten deelnemen. Geeft dit tijdig door via e-maill: organisatie@sourcingnederland.nl

Zien we jou ook op 6 maart 2023 tijdens de eerste trainingsdag? Tot ziens!