Sourcing Foundation

7, 8 en 14 maart 2022

Vrijwel alle organisaties nemen (IT)-diensten bij andere partijen af. Mede door het toenemende gebruik van clouddiensten is het aantal samenwerkingen in uitbestedingsverband nog altijd sterk groeiende. Om dit succesvol vorm te geven organiseren we de Sourcing Foundation.

Deze driedaagse training is bedoeld voor professionals werkend bij klantorganisaties, leveranciers, advocaten en adviseurs die in hun dagelijkse werk met (out)sourcing te maken hebben of krijgen. Na afloop ontvangen de deelnemers een certificaat. 

Norman MartijnseDe Sourcing Foundation is een driedaagse training over alle facetten van de Sourcing Life Cycle. De training wordt verzorgd door hoofddocent Norman Martijnse samen met wisselende docenten. Naast theorie veel aandacht voor ervaringen uit de praktijk en ook komen trends en ontwikkelingen aan de orde.
 

De modules en docenten

Module 1 - Sourcing strategie en besluitvorming

Docent: Mark Beukers

Aan de orde komen de verschillende aspecten van een juiste sourcingstrategie en hoe te komen tot weloverwogen besluitvorming. IT-diensten uitbesteden heeft langdurige en verstrekkende gevolgen, die in deze eerste fase goed moeten worden omschreven en afgewogen.
 

Module 2 - Leverancierselectie

Docent: Henk Pater 

Het succes van werken in sourcingverband wordt in grote mate bepaald door de keuze van de leverancier. Deze sessie behandelt de belangrijke stappen: (voor)selecteren, definiëren eisenpakket, evaluatie aanbiedingen, vaststellen wijze van interactie tussen leverancier en opdrachtgever gedurende de selectiefase.
 

Module 3 - Vergoedingsmechanismen

Bart van ReekenDocent: Bart van Reeken

Vergoedingsmechanismen vormen een belangrijk onderdeel van iedere sourcingrelatie. Startpunt is veelal de businesscase, zoeken van match tussen opdrachtgever en leverancier met als uitgangspunt de belangen van beide partijen, kunnen omgaan met veranderingen in de toekomst en prijsbepaling als stuurmiddel. Deze module geeft inzicht hoe het vergoedingsmechanisme bijdraagt aan een succesvolle sourcingrelatie.
 

Module 4 - Contracteren

Wieke van AngerenDocent: Wieke van Angeren 

Aan de orde komt wat wel en niet werkt om duidelijke afspraken te maken. Het proces om tot overeenstemming te komen, gebruik van onderhandelingspositie, bouwen aan een goede samenwerking, duidelijkheid over wat voor welke prijs wordt geleverd en inbouwen van flexibiliteit. Tot slot aandacht voor wat er zoal in de praktijk misgaat.
 

Module 5 - Security

Bastiaan BakkerDocent: Bastiaan Bakker

Security kent vele deelthema’s; processen welke op orde moeten zijn voor goede security, impact hiervan bij uitbesteding. Welke afspraken moeten gemaakt worden tussen opdrachtgever en uitbesteder en wat staat over security in de contracten? Geen pasklare antwoorden, maar wel worden alle aandachtspunten behandeld en welke keuzes moeten worden gemaakt.
 


Module 6 - Organisatie en resources

Larissa ToebesDocent: Daan Richter

Deze module geeft inzicht in de consequenties van (out)sourcing voor betrokken medewerkers. Uitgangspunt vormt huidige wet- en regelgeving: ‘Wet Overgang van Onderneming’ en ‘Acquired Rights Directive’. Verder worden onderwerpen behandeld als HR-business case, HR-rol bij leverancierselectie en –transitie, rol van vakorganisaties en ondernemingsraden, belang van effectieve communicatie en omgaan met emotie, houding en gedrag van betrokken medewerkers.
 

Module 7 - Transitie en transformatie

Frank WillemsDocent: Frank Willems

Invloed van een nieuw contract op de uitbestedende organisatie. Voorbereidingen dienen te starten ruim voor aanvang van de technische migratie en wordt mede bepaald door adequate inzet van soft skills. Uitgangspunt voor een succesvolle verandering is een heldere strategie en aanpak, met voldoende aandacht voor cultuur- en gedragsaspecten.
 

Module 8 - Regie

Arno GerritsDocent: Arno Gerrits

Door verandering in het sourcinglandschap krijgt de regie-organisatie met nieuwe uitdagingen te maken. Denk aan de wijze van regievoering, inregelen van de governance op dienstverlening en (out)sourcingcontracten. Een lastig traject waarbij een bestaande organisatie zichzelf moet omvormen. Ook aandacht voor processen, relaties, beleggen van eigenaarschap en dergelijke, belangrijk om te komen tot succesvolle dienstverlening over de hele keten.
 

Module 9 - Multivendor regie

Bauke van DaalenDocent: Bauke van Daalen

Organisaties hebben vaak IT-(out)sourcing contracten met meerdere leveranciers. Het afstemmen en managen van een contractportfolio is geen sinecure. Contractaanpassingen gedurende de looptijd, veranderde vraag en verschillende looptijden maken regievoering complex. Specifiek wordt ingegaan op uitdagingen van de governance van meerdere leveranciers.
 

Module 10 - Exit strategie en (her)contracteren

Docent: Herald Jongen

Bijna geen enkele relatie is voor de eeuwigheid en ook geldt dat wie makkelijker uit een relatie weg kan betere mogelijkheden heeft om er binnen die relatie voor te zorgen dat hij krijgt wat hij hebben wil. Deze module behandelt hoe te komen tot een reële exit-strategie, wat is hiervoor nodig, wat moet geregeld worden aan het begin of tijdens de relatie.
 


Kosten en aanmelding

Teneinde voldoende ruimte tot interactie te bieden bestaat de groep uit maximaal 25 deelnemers. Kosten voor deelname zijn voor leden EUR 795,- excl. btw (toegang niet-leden op basis van beschikbaarheid EUR 1.200,- excl. btw).

De kosten dienen voor aanvang van de training te zijn voldaan. Annulering kan tot vier weken voor aanvang kosteloos. Bij annuleren tot twee weken voor aanvang zijn de kosten 50%, bij minder dan twee weken 100%. Uiteraard is het mogelijk om een vervanger te laten deelnemen.

Klik hier om je aan te melden voor de driedaagse training op 7, 8 en 14 maart 2022.