Foundationsessies

De tien modules van de Sourcing Foundation worden ook gegeven als maandelijkse foundationsessies. Geboden wordt een mooie mix van ervaring- en kennisuitwisseling door deelnemers en docenten. Om voldoende ruimte te bieden tot interactie is er plaats voor maximaal twintig deelnemers.

Virtuele foundationsessie Sourcingstrategie en besluitvorming

januari 

Docent: Mark Beukers

Aan de orde komen de verschillende aspecten van een juiste sourcingstrategie en hoe te komen tot weloverwogen besluitvorming. IT-diensten uitbesteden heeft langdurige en verstrekkende gevolgen, die in deze eerste fase goed moeten worden omschreven en afgewogen.

Klik hier om je aan te melden


Virtuele foundationsessie Leverancierselectie

februari 

Docenten: Rutger Keur en Henk Pater

Het succes van werken in sourcingverband wordt in grote mate bepaald door de keuze van de leverancier. Deze sessie behandelt de belangrijke stappen: (voor)selecteren, definiëren eisenpakket, evaluatie aanbiedingen, vaststellen wijze van interactie tussen leverancier en opdrachtgever gedurende de selectiefase.

Klik hier om je aan te melden
 

Virtuele foundationsessie Vergoedingsmechanismen

maart 

Bart van ReekenDocenten:  Bart van Reeken en Pieter van den Broek

Vergoedingsmechanismen vormen een belangrijk onderdeel van iedere sourcingrelatie. Startpunt is veelal de businesscase, zoeken van match tussen opdrachtgever en leverancier met als uitgangspunt de belangen van beide partijen, kunnen omgaan met veranderingen in de toekomst en prijsbepaling als stuurmiddel. Deze module geeft inzicht hoe het vergoedingsmechanisme bijdraagt aan een succesvolle sourcingrelatie. 

Klik hier om je aan te melden

Virtuele foundationsessie Contracteren

april 

Wieke van Angeren Docent: Teun Burgers 

 Aan de orde komt wat wel en niet werkt om duidelijke afspraken te maken. Het proces om tot overeenstemming te komen, gebruik van onderhandelingspositie, bouwen aan een   goede samenwerking, duidelijkheid over wat voor welke prijs wordt geleverd en inbouwen van flexibiliteit. Tot slot aandacht voor wat er zoal in de praktijk misgaat.

 Klik hier om je aan te melden 

 

Virtuele foundationsessie Security

mei 

Bastiaan BakkerDocenten: Bastiaan Bakker en Jelle Niemantsverdriet

Security kent vele deelthema’s; processen welke op orde moeten zijn voor goede security, impact hiervan bij uitbesteding. Welke afspraken moeten gemaakt worden tussen opdrachtgever en uitbesteder en wat staat over security in de contracten? Geen pasklare antwoorden, maar wel worden alle aandachtspunten behandeld en welke keuzes moeten worden gemaakt.

Klik hier om je aan te melden

Virtuele foundationsessie Organisatie en resources

juni 

Larissa ToebesDocenten: Larissa Toebes en Daan Richter

Ook bij samenwerken in sourcing-verband blijft ‘de mens’ een cruciale succesfactor. Deze module geeft inzicht in de consequenties van (out)sourcing voor betrokken medewerkers. Uitgangspunt vormt huidige wet- en regelgeving: ‘Wet Overgang van Onderneming’ en ‘Acquired Rights Directive’. Verder worden onderwerpen behandeld als HR-business case, HR-rol bij leverancierselectie en –transitie, rol van vakorganisaties en ondernemingsraden, belang van effectieve communicatie en omgaan met emotie, houding en gedrag van betrokken medewerkers.

Klik hier om je aan te melden 

Virtuele foundationsessie Transitie en transformatie

september 

Frank WillemsDocent: Frank Willems

Invloed van een nieuw contract op de uitbestedende organisatie. Voorbereidingen dienen te starten ruim voor aanvang van de technische migratie en wordt mede bepaald door adequate inzet van soft skills. Uitgangspunt voor een succesvolle verandering is een heldere strategie en aanpak, met voldoende aandacht voor cultuur- en gedragsaspecten.

Klik hier om je aan te melden
 

Virtuele foundationsessie Regie

oktober 

Arno GerritsDocent: Arno Gerrits

Door verandering in het sourcinglandschap krijgt de regie-organisatie met nieuwe uitdagingen te maken. Denk aan de wijze van regievoering, inregelen van de governance op dienstverlening en (out)sourcingcontracten. Een lastig traject waarbij een bestaande organisatie zichzelf moet omvormen. Ook aandacht voor processen, relaties, beleggen van eigenaarschap en dergelijke, belangrijk om te komen tot succesvolle dienstverlening over de hele keten.

Klik hier om je aan te melden
 

Virtuele foundationsessie Multivendor regie

november 

Bauke van DaalenDocent: Bauke van Daalen

Organisaties hebben vaak IT-(out)sourcing contracten met meerdere leveranciers. Het afstemmen en managen van een contractportfolio is geen sinecure. Contractaanpassingen gedurende de looptijd, veranderde vraag en verschillende looptijden maken regievoering complex. Specifiek wordt ingegaan op uitdagingen van de governance van meerdere leveranciers.

Klik hier om je aan te melden
 

Virtuele foundationsessie Exit strategie en (her)contracteren

december 

Docent: Herald Jongen

Bijna geen enkele relatie is voor de eeuwigheid en ook geldt dat wie makkelijker uit een relatie weg kan betere mogelijkheden heeft om er binnen die relatie voor te zorgen dat hij krijgt wat hij hebben wil. Deze module behandelt hoe te komen tot een reële exit-strategie, wat is hiervoor nodig, wat moet geregeld worden aan het begin of tijdens de relatie.

Klik hier om je aan te melden
 
Praktische informatie

De virtuele foundationsessies vinden plaats via de applicatie Teams.

Deelname is gratis voor leden van Sourcing Nederland. Leden kunnen zich aanmelden via de eventkalender op de website. Toegang niet-leden op basis van beschikbaarheid voor EUR 175,- excl. btw per sessie. Stuur voor aanmelding een e-mail naar organisatie@sourcingnederland.nl.