Het vakgebied sourcing is nog altijd in beweging en maakt sterke ontwikkelingen door. Vandaar dat wij onze leden naast de basiskennis (Sourcing Foundation) ook expertsessies over verschillende onderwerpen gaan aanbieden.

Deelnemers dienen te beschikken over voldoende basiskennis. Bijvoorbeeld door eerder de betreffende foundationsessie, een vergelijkbare opleiding te hebben gevolgd of over aantoonbare kennis/ervaring te beschikken (toelating in overleg met de docent).

Praktische informatie en kosten

De sessies worden georganiseerd bij een locatie ingericht volgens de geldende Corona-veiligheidsmaatregelen. Ontvangst vanaf 13.00 met rond 16.30 een afsluitende borrel. Kosten voor deelname bedragen EUR 500,- excl. btw voor leden (niet-leden op basis van beschikbaarheid EUR 750,- excl. btw).

Annulering kan tot vier weken voor aanvang kosteloos. Bij annuleren tot twee weken voor aanvang zijn de kosten 50%, bij minder dan twee weken 100%. Uiteraard is het mogelijk om een vervanger te laten deelnemen.

Kijk in de kalender om te zien wanneer de expertsessies plaatsvinden.

Expertsessie De kern van partnerschap

mei

Docenten: Michel Derksen en Hein de Haan 

Doel van deze expertsessie is om echt te begrijpen waar het bij partnerschap om gaat en wat je er mee kan. De volgende onderwerpen worden behandeld: het begrip, de dimensies en voorwaarden en (strategische) context van partnerschap. Voorts komen voorbeelden van succesvolle en niet succesvolle partnerschappen aan de orde. Tot slot wordt dieper ingegaan op een aantal indicatoren om kansen voor potentieel partnerschap te identificeren. 

Klik hier om je aan te melden

Expertsessie Succesvol Europees aanbesteden in de praktijk

september

Docent: Alexander-Edgar Mok

Tijdens deze expertsessie wordt ingegaan op het proces van totstandkoming van een aanbesteding, zoals zich dat bij een aanbestedende dienst achter de schermen afspeelt en hoe een inschrijver daar zo op kan inspelen dat een inschrijving de hoogste winkans heeft. Verrassende inzichten over wat wel en wat niet te doen om een zo hoog mogelijke winkans te hebben.

Vanuit de inschrijvingspraktijk worden onderwerpen behandeld (dus niet vanuit een juridische invalshoek). De expertsessie is geschikt voor medewerkers van inschrijvende organisaties op overheidsopdrachten en andere belangstellenden, die al enige basiservaring of meer hebben met betrekking tot dit onderwerp. Alleen de grondbeginselen van het aanbesteden in de context van de expertsessie komen aan bod.

Klik hier om je aan te melden

Expertsessie Vergoedingsmechanismen als sturing in sourcingrelaties

november

Docent: Bart van Reeken 

Vergoedingsmechanismen bepalen de kosten (als klant) of opbrengsten (als leverancier). Vergoedingsmechanismen sturen ook het eigen gedrag en dat van de ander (klant/leverancier). Ze bepalen, of u voldoende waar krijgt voor uw geld (of geld voor uw waar). Vergoedingsmechanismen verdienen dus alle aandacht.

Tijdens deze sessie onderzoeken we de werking en bruikbaarheid van verschillende vergoedingsmechanismen. Ook bespreken we hoe onaangename verrassingen te voorkomen. Dat doen we aan de hand van de vooraf door de deelnemers toegestuurde vragen. De training zal de vorm hebben van een gestructureerd gesprek met korte toelichtingen van de docent.

Klik hier om je aan te melden 

Regie van Outsourcing

november

Docenten: Joan Baaijens en Marcel van Kooten 

In februari van dit jaar verscheen via Sourcing Nederland het boek Regie van outsourcingcontracten: 16 eenvoudige lessen. In dit boek staat een relationeel perspectief op outsourcing centraal. Dit relationele perspectief houdt in dat voor outsourcing waarvoor na sluiting van het contract samenwerking is vereist te beschouwen is als een vorm van organisatie waarbij het gedrag van betrokken organisaties, afdelingen van organisaties en mensen in hoge mate bepaalt hoe de uitkomst zal zijn. Outsourcing bestaat uit verschillende fasen. In het boek staat de projectfase na contractsluiting centraal. Minstens zo belangrijk zijn de fasen daarvoor en daarna, waarin besluiten over outsourcing worden voorbereid, genomen en geëvalueerd. Dit geldt des te meer in een tijdperk van digitale transformatie. In deze expertsessie gaan de auteurs van het boek, Joan Baaijens en Marcel van Kooten, beide verbonden aan het departement Organisatiewetenschappen van de Universiteit Tilburg, in op de zowel de besluitvormingsfase als de projectfase.

De sessie zal bestaan uit een drietal blokken: 
Blok 1: Introductie, wat houdt een relationeel perspectief op outsourcing in, en waarom is dat zo belangrijk?
Blok 2: Regie vanuit een relationeel perspectief tijdens de besluitvormingsfase.
Blok 3: Regie vanuit een relationeel perspectief tijdens de projectfase.

Tijdens de bijeenkomst bestaat er ruim gelegenheid tot interactie. Na de bijeenkomst hebben de deelnemers een fundamenteel begrip van relationele sturing en zijn ze in staat om daarmee gewapend bij te dragen aan effectieve regie op besluitvorming en contract.

Klik hier om je aan te melden

Expertsessie digitale transformatie door versneld sourcing

december

Docent: Anton Dijkhuis

Tijdens de digitale transformatie binnen een organisatie worden medewerkers regelmatig betrokken bij het sourcen van taken om deze digitale transformatie mogelijk te maken. Maar wat is digitale transformatie eigenlijk, hoe verhoudt zich dat tot sourcing en hoe organiseer je succes?

In deze expertsessie komen deze vragen uitvoerig aan de orde. Docent Anton Dijkhuis heeft in 2014 met partners het initiatief genomen om de zes succesfactoren voor digitale transformatie© en de SAAS BusinessITScan® te realiseren. Met de meertalige en integrale BusinessITScan® hebben inmiddels o.a. Asics, Van der Linden, Shoeby, Terberg Business Lease en PKN hun digitale transformatie flink versneld. Met de Rijks Universiteit Groningen is in een ai-analyse in de met BusinessITScan verzamelde informatie vastgesteld dat er drie organisatietypes bestaan, die ieder via een andere route IT-tevredenheid en digitale transformatie realiseren.

De theorie wordt in de expertsessie behandeld en er wordt voldoende tijd ingeruimd om vragen vanuit de eigen praktijk in te brengen en om ervaringen uit te wisselen.

Klik hier om je aan te melden

Expertsessie Van sourcingbeslissing naar sourcingstrategie

Docent: Mark Beukers 

Sourcing gaat over de wijze waarop organisaties invulling geven aan de leveringsvorm voor bedrijfsvoering, processen en onderliggende activiteiten. In de basis zijn er drie mogelijkheden: zelfstandige uitvoering (make), inkoop/uitbesteding (buy) of samenwerking (alliance/ally). Er bestaat een scala aan tussenliggende leveringsvormen, zoals zelfstandige uitvoering, ondersteuning door inhuur van specifieke expertise of samenwerking door middel van een ecosysteem. Het opstellen van deze sourcingstrategie bevordert de kwaliteit van de voorgenomen sourcingbeslissing. 

Tijdens de expertsessie wordt dieper ingegaan op de meest voorkomende afwegingen per onderdeel van de sourcingstrategie voor de IT functie. In een open dialoog lopen we langs de meest voorkomende leveringsvormen en delen we de ervaringen vanuit het veld.

Expertsessie Organisatie voorbereiden op succesvolle sourcing


Docent: Daan Richter (HR Transitie manager- Kyndryl)

 

 

 

Expertsessie Inrichting regie-organisatie in dynamisch sourcinglandschap

Docent: Arno Gerrits 

Het vakgebied van regie blijft in ontwikkeling. Dit komt primair door de ontwikkeling van de context. Er zijn nieuwe technologieën op de markt zoals Cloud en alle varianten daarop XaaS. Applicatieontwikkeling gebeurt steeds vaker op een agile manier maar wordt nog vaak op een waterval manier in productie gebracht. Daarnaast zien we dat het integreren van vernieuwing en beheer (dev-ops) een steeds vaker voorkomend model wordt. Al deze ontwikkelingen hebben impact op regie.

In deze expert-sessie gaan we dieper op deze ontwikkelingen in. Daarnaast is er ook de mogelijkheid om een eigen casus in te brengen. Deze wordt dan plenair besproken onder leiding van de docent.

Expertsessie Multi-vendor regie toegepast

Docenten: Bauke van Daalen en Patrick Follon

Het aantal IT-leveranciers dat door uitbesteders wordt gecontracteerd neemt gestaag toe. Er wordt steeds meer uitbesteed en ook wordt de scope over meer leveranciers verdeeld.

Hierdoor neemt de complexiteit van de onderlinge relaties sterk toe en is een goede samenwerking tussen leveranciers en de uitbesteder van eminent belang. Iedereen is het hierover eens, maar in de praktijk blijkt dit een weerbarstig onderwerp te zijn.

Tijdens deze expertsessie wordt dieper op de materie ingegaan. Aan de hand van een prikkelende casus, die uiteraard op een werkelijke situatie is gebaseerd, wordt de realiteit nagebootst. Het oplossen van de casus vereist actieve inzet van alle deelnemers tijdens een aantal break-out sessies en een enerverend rollenspel waarbij we weer veel van elkaar kunnen leren.

Expertsessie Leiderschap en verandermanagement

Docent: Frank Willems 

Ieder sourcing- en digitaliseringsprogramma gaat gepaard met verandering. Veranderen is betekenisgeving en wordt in interactie bespreekbaar of bekrachtigd en daarmee gaat veranderen vooral over gedrag, cultuur en samenwerking tussen mensen.

Veranderen is ook leren en ontwikkelen. Daadwerkelijke verandering vindt pas plaats als de ontwikkelde vaardigheden en het gewenst gedrag worden gekoppeld aan de eigen waarden van de teamleden, overtuigingen en kennis. Leiderschap zorgt dat er een veilige omgeving wordt gecreëerd, waarmee de onderliggende basisveronderstellingen en overtuigingen bespreekbaar worden gemaakt. Dan pas ontstaat er ruimte voor betekenisgeving van de verandering.

In deze expertsessie leer je wat veranderen inhoudt en hoe je hier als leider of expert mee om kan gaan.