01 januari 2019
boek
IT Outsourcing - een introductie

Door globalisering en de ontwikkeling van de netwerksamenleving is outsourcing van IT-taken onvermijdelijk geworden. Aanvankelijk was kostenbesparing de voornaamste drijfveer, maar tegenwoordig dwingt het tekort aan goed geschoold IT-personeel onshore steeds meer bedrijven tot offshore-outsourcing, ongeacht de prijs. Outsourcing is echter verre van eenvoudig. Inmiddels heeft zich na 10 jaar vallen en opstaan een aantal best practices ontwikkeld, die iedereen die met outsourcing te maken krijgt, hetzij in de rol van uitbesteder, van IT-dienstenleverancier of van adviseur, zou moeten kennen. Dit boek maakt de belangrijkste best practices van IT-outsourcing beschikbaar voor een breed publiek. Het boek is de neerslag van de leergang Basics of Souring die het PON (Platform Outsourcing Nederland) als HBO-opleiding heeft gegeven voor haar leden. De docenten waren allemaal experts van bij het PON aangesloten bedrijven, en zij vonden het de moeite waard om hun colleges uit te schrijven en te 'verpakken' in dit boek. Daardoor is dit boek ook geschikt als leerboek voor studenten in het hoger onderwijs vanaf het derde leerjaar, met name bij de HBO-opleidingen voor Informatica, Bedrijfskunde, Rechten en Human Resource Management. De best practices voor IT-servicemanagement zoals vastgelegd in ITIL worden daarbij bekend verondersteld.

Dit boek is hier te bestellen