02 januari 2019
boek
Applicatiesourcing

Dit boek geeft inzichten en ontwikkelingen weer op het gebied van applicatiesourcing. Door de beschrijving van acht relevante trends wordt een actueel beeld geschetst van de huidige status van het vakgebied. Deze trends zijn: individualisering, schaarste IT-personeel, business agility, creëren van gedeelde waarde, productiviteit en professionalisering, mobility, consumerization en als laatste cloud computing.

De auteurs, specialisten op hun vakgebied, maken deel uit van de werkgroep Applicatiesourcing van het Platform Outsourcing Nederland. Dit boek is bedoeld als inspiratiebron voor iedereen die met applicatiesourcing te maken heeft of daar binnenkort mee te maken krijgt.

Dit boek is hier te bestellen.