Statuten en huishoudelijk regelement

28 december 2011

Statuten Vereniging Platform Outsourcing Nederland (Herzien)

13 januari 2011

Huishoudelijk reglement

07 april 2010

Reglement PON Raad van Advies