Onze Missie

Sourcing Nederland is dé onafhankelijke ontmoetingsplaats voor het ontwikkelen en delen van outsourcing deskundigheid.
De vereniging verbindt alle niveaus van vertegenwoordiging van belanghebbenden op het gebied van outsourcing binnen een betrouwbare, niet-commerciële omgeving.

Onze Visie

Globalisering en toenemende druk op time-to-market, flexibiliteit en kosten dwingen steeds meer bedrijven om zich te beperken tot hun kerntaken. Zij zullen daartoe steeds vaker gebruik maken van andere partijen om diensten of producten (toe) te leveren. Outsourcing wordt daarmee gemeengoed. Deze ontwikkeling strekt zich uit van bedrijven tot medewerkers. Er zal steeds meer gebruik worden gemaakt van flexibele krachten die specifieke competenties inbrengen wanneer die nodig zijn. Sourcing wordt een strategisch instrument. Ecosystemen worden steeds complexer en potentieel minder transparant. Wet en regelgeving zullen beperkende eisen gaan stellen aan deze ecosystemen (NMA, AFM, DNB, etc).

Als gevolg van deze ontwikkelingen zien wij dat er een groeiende behoefte is aan regisseurs die in staat zijn effectief te navigeren in deze snel complexer wordende wereld. Van deze regisseurs zal worden verwacht dat zij in staat zijn:

  • transparantie aan te brengen tussen klanten, leveranciers en andere betrokkenen,
  • transactiekosten laag te houden,
  • het complexe web van relaties tussen bedrijven en individuen onderling te managen op toegevoegde waarde,
  • samenwerking tussen bedrijven op een positieve manier te beïnvloeden zodat naast continue verbetering tevens innovatie plaatsvindt,
  • te acteren binnen vigerende wet en regelgeving.

De vereniging ondersteunt haar leden om effectief te zijn in deze snel veranderende wereld. Het ontwikkelen van kennis hoe dit te doen en het praktisch leren door uitwisseling van ervaring zijn daarin belangrijke middelen.