Jaarthema 'Sourcing in een VUCA wereld'

Aanleidingen voor veranderingen worden diverser en kleine gebeurtenissen kunnen al erg grote gevolgen hebben. Een veelgebruikte term om deze gecompliceerde situatie te beschrijven is de VUCA wereld. Een acroniem voor de Engelse termen: 

- Volatile (snel veranderend)
- Uncertain (onzeker) 
- Complex (gecompliceerd)
- Ambiguous (vaag/dubbelzinnig)

Deze VUCA wereld stelt steeds hogere eisen aan organisaties om effectief te blijven opereren. En daarmee ook aan alle aspecten van het sourcing beleid en de samenwerking met leveranciers: een passend jaarthema! 

De vereniging Sourcing Nederland heeft als doel haar leden hierbij te ondersteunen door het uitwisselen en van kennis en ervaring. Maandelijks organiseren we diverse kennis- en netwerkevenementen in de vorm van seminars, colleges en mastersessies. Deelname aan deze events is kosteloos voor leden.

Informatie lidmaatschap                         Direct lid worden