Kennisontwikkeling en netwerken!

Succesvol samenwerken met andere partijen binnen IT- of businessprocessen blijkt vaak lastiger dan verwacht. Zinvol dus om te leren van elkaars ervaringen - wat werkt wel of niet in sourcingrelaties - en inzicht te krijgen in trends en ontwikkelingen.

Onze vereniging verbindt alle belanghebbenden op het gebied van sourcing binnen een niet-commerciële omgeving.

  • Maandelijkse kennisuitwisseling door verschillende seminars, opleidingen met uiteraard voldoende ruimte om te netwerken.
  • Onafhankelijke ontmoetingsplaats voor gedreven professionals uit alle dimensies van sourcing: uitbesteders, leveranciers, adviseurs, advocaten en kennisinstituten.

Sourcing Nederland: hét kennis- en informatienetwerk voor het succesvol vormgeven van samenwerkingen in uitbestedingsverband.