Jaarthema 'Innovatie door co-creatie'

Het realiseren van kwaliteits- en efficiencyverbetering of het ontwikkelen van nieuwe toepassingen vereisen kennis, ervaring, tijd en budget. Daarom staan alle evenementen in het teken van het jaarthema 'Innovatie door co-creatie'. Dit kan op verschillende manieren worden georganiseerd: geheel intern ontwikkelen of juist samen met derden, specialistische kennis inhuren, bestaande toepassingen gebruiken en diverse tussenvormen. Iedere vorm kent specifieke voor- en nadelen.

De vereniging Sourcing Nederland heeft als doel haar leden hierbij te ondersteunen door het uitwisselen en van kennis en ervaring. Maandelijks organiseren we diverse kennis- en netwerkevenementen in de vorm van seminars, colleges en mastersessies. Deelname aan deze events is kosteloos voor leden.
 

Informatie lidmaatschap                         Direct lid worden