Kennisontwikkeling en netwerken!

Maandelijkse kennisevenementen

Succesvol samenwerken met andere partijen binnen IT- of businessprocessen blijkt vaak lastiger dan verwacht. Zinvol dus om te leren van elkaars ervaringen - wat werkt wel of niet in sourcingrelaties - en inzicht te krijgen in trends en ontwikkelingen.

Ontmoetingsplaats

De vereniging biedt een onafhankelijk netwerk voor gedreven professionals uit alle dimensies van sourcing: klantorganisaties, leveranciers, adviesbureaus, advocaten, zelfstandige professionals en kennisinstituten.

Sourcing Nederland: hét kennis- en informatienetwerk voor het succesvol vormgeven van samenwerkingen in uitbestedingsverband.