De leden van Sourcing Nederland zijn dagelijks bezig met de meest uiteenlopende sourcingvraagstukken. Op verzoek/initiatief van leden werken themagroepen aan diverse onderwerpen. De uitkomsten hiervan worden toegankelijk gemaakt voor alle leden.

Op dit moment hebben we de volgende themagroepen:

 

Over Innovatie

Sinds vele jaren is binnen Sourcing Nederland een werkgroep actief rondom het thema “innovatie”. De afgelopen jaren is aandacht besteed aan het herdefiniëren en modelleren van innovatie binnen de context van sourcing. Dat heeft inmiddels drie publicaties opgeleverd die gratis te downloaden zijn binnen het leden-deel van deze site. Momenteel werken we aan een volgende publicatie, met als focus de (schijnbare) tegenstelling tussen het onderwerp “innovatie” en de huidige maatschappelijke trend tot regelgeving, afbakening en risico beheersing. Mocht u interesse hebben in het onderwerp, neem dan contact op met het secretariaat van Sourcing Nederland.