De leden van Sourcing Nederland zijn dagelijks bezig met de meest uiteenlopende sourcingvraagstukken. Op verzoek/initiatief van leden werken themagroepen aan diverse onderwerpen. De uitkomsten hiervan worden toegankelijk gemaakt voor alle leden.

Op dit moment hebben we de volgende themagroepen:

 

Over Sourcing Life Cycle

Door dynamiek in de markt kent de sourcing life cycle meerdere vormen. In deze themagroep brengt de verschillende vormen in kaart - van grootschalige outsourcing naar kortcyclisch samenwerken – en ontwikkelt hiervoor nieuwe modellen.