De vereniging Sourcing Nederland (voorheen Platform Outsourcing Nederland) is in 2005 opgericht door de initiatiefnemers Daan Rijsenbrij (CAP Gemini) en Arno IJmker (Quint).

Herfst 2003 nodigde Frank Noë van het maandblad Informatie Daan Rijsenbrij, toentertijd Vice President Outsourcing bij Cap Gemini Ernst & Young, uit om een focusbijdrage over outsourcing te coördineren.

Daan heeft ruggespraak gehouden met Guus Delen (ex Capgemini collega, gespecialiseerd in outsourcing bij Verdonck Klooster & Associates). Er werd een gastredactieraad gevormd bestaande uit Guus Delen (VKA), Erik Beulen (Atos Origin), Albert Brouwer (PinkRoccade) en Daan als voorzitter.

Het focusnummer verscheen april 2004 en bood ruimte voor slechts 7 artikelen. Dit bleek veel te weinig voor het grote aanbod aan publiceerbaar materiaal dat toentertijd in Nederland voor handen was. Dat verleidde Daan om eens te polsen of er structurele belangstelling was om samen met elkaar te proberen outsourcing meer zichtbaarheid te geven en op een hoger professionele niveau te krijgen. Na wat rondbellen en e-mailen werd een eerste bijeenkomst belegd bestaande uit 4 adviesbureaus, 8 externe services providers en 2 universitaire instellingen. Deze eerste bijeenkomst vond plaats op 7 april 2004 bij Capgemini Ernst & Young op Rijnsweerd (Utrecht) onder voorzitterschap van Daan Rijsenbrij.

Zo begon een informele periode van een krap jaar waarin gedachten en wensen van de verschillende deelnemers werden besproken. Het Founding Statement, dat hieronder staat, werd geformuleerd. Drie werkgroepen werden gestart (taxonomie, HRM en exit protocollen) en er werd heftig gebrainstormd over de wenselijkheid/mogelijkheid van een eigen congres.

Na vier vergaderingen bleek de oprechte behoefte om precompetatief met elkaar te proberen outsourcing, offshoring en de vorming van shared services centra meer transparant te maken voor alle betrokken partijen. Om dit officieuze gebeuren een formeel tintje te geven zijn op 3 maart 2005 Daan Rijsenbrij (als voorzitter) en Arno IJmker (als secretaris, Quint) naar de notaris gegaan om de vereniging 'Platform (Out)sourcing Nederland' officieel op te richten. Naast hen maakten Arend-Jan Vleming (vice-voorzitter; ABNAMRO), Frans Haverkamp (penningmeester; Atos Origin en Steven Klusener (lid, Vrije Universiteit) deel uit van het eerste officiële bestuur.

Doelstelling 'Platform Outsourcing Nederland'

De algemene doelstelling van het 'Platform Outsourcing Nederland' is om samen met alle betrokkenen gemeenschappelijk te streven naar verdere professionalisering van outsourcing in Nederland. Om deze algemene doelstelling nader uit te werken, richten de initiële discussies tussen de deelnemers zich op kennisvergroting, markttransparantie en een betere aansluiting tussen vraag- en aanbodzijde.

Het 'Platform (Out)sourcing Nederland' is opgericht op initiatief van een aantal leveranciers en adviesbureaus op het gebied van outsourcing. Deze initiatiefnemers willen dat het Platform gaat functioneren als een breed Platform voor alle betrokken partijen bij outsourcing. Ook uitbesteders, wetenschappelijke instellingen en hogescholen kunnen actief participeren in het Platform.

Het Platform is bedoeld voor partijen die zich bezig houden met IT-outsourcing en Business Process Outsourcing. Het Platform (Out)sourcing Nederland staat in beginsel open voor alle partijen die zijn betrokken bij de sector outsourcing in Nederland. Voor toetreding tot het Platform wordt van partijen verwacht dat ze betrokken zijn bij IT-outsourcing en/of Business Process Outsourcing en bereid en in staat zijn om toegevoegde waarde te leveren in het Platform. Het Platform is onafhankelijk. Het Platform streeft naar een optimale interactie tussen alle denkbare soorten belanghebbenden. In de structuur van het Platform wordt nadrukkelijk rekening gehouden met de positie en de inbreng van uitbesteders. De initiatiefnemers zien dit als een belangrijke randvoorwaarde om succes van het Platform te waarborgen.