Ontstaan

Maandblad Informatie ontwikkelde in 2003 een focusbijdrage over outsourcing en verzocht Daan Rijsenbrij dit te coördineren. Hierop heeft hij een redactieraad gevormd samen met Guus Delen, Erik Beulen en Albert Brouwer. Er bleek grote belangstelling op basis waarvan een bijeenkomst is belegd om outsourcing meer zichtbaar te maken en verder te professionaliseren.

In 2004 is op informele wijze met verschillende partijen gesproken over behoeften en wensen, waarna het ‘Founding Statement’ werd geformuleerd, een aantal werkgroepen opgericht en nagedacht over een eigen congres.

Inmiddels bleek er voldoende draagvlak te zijn om een eigen platform op te zetten om partijen precompetatief te laten samenwerken om outsourcing, offshoring en de vorming van shared services centra meer transparant te maken. Op 3 maart 2005 hebben Daan Rijsenbrij (voorzitter) en Arno IJmker (secretaris) formeel de vereniging Sourcing Nederland (toen Platform Outsourcing Nederland genaamd) opgericht. Samen met Arend-Jan Vleming (vice-voorzitter), Frans Haverkamp (penningmeester) en Steven Klusener (lid) vormden zij het eerste officiële bestuur.