Onze Missie

Alle bij sourcing betrokken partijen vinden elkaar bij dé onafhankelijke vereniging Sourcing Nederland. In openheid delen wij kennis, context en good practices met elkaar ter ondersteuning van samenwerking in een snel veranderende wereld.

Onze Visie

Globalisering en toenemende druk op time-to-market, flexibiliteit en kosten dwingen steeds meer bedrijven om zich te richten op hun kerntaken. Steeds vaker wordt gebruik gemaakt van externe partijen voor diensten of producten. Samenwerking in sourcingverband, in uiteenlopende vormen, wordt daarmee gemeengoed. Deze ontwikkeling strekt zich uit van bedrijven tot medewerkers.

Er wordt meer en meer gebruik gemaakt van flexibele krachten die specifieke competenties meebrengen wanneer die nodig zijn. Sourcing wordt een strategisch instrument. Ecosystemen worden steeds complexer en potentieel minder transparant. Wet- en regelgeving stellen beperkende eisen aan deze ecosystemen (NMA, AFM, DNB, etc).

Mede door deze ontwikkelingen is er constant behoefte aan actuele kennis, informatie en - nog belangrijker - praktijkervaring om dit op de juiste wijze vorm te geven. De vereniging Sourcing Nederland ondersteunt haar leden om effectief te zijn in deze snel veranderende wereld. Het ontwikkelen van kennis hoe dit te doen en het praktisch leren door uitwisseling van ervaring zijn daarin belangrijke middelen.