Organisaties
Leden betalen een jaarlijkse lidmaatschapsvergoeding (ook indien het lidmaatschap een deel van een jaar heeft geduurd). De lidmaatschapsvergoeding over (een deel van) een jaar bedraagt € 1.600,-- excl. BTW. 

Zelfstandig Professionals
Het lidmaatschapsgeld voor de Zelfstandig Professional bedraagt € 535,--, excl. BTW per jaar.

Het is als Zelfstandig Professional mogelijk om lid te worden wanneer zij:

  • 5 jaar relevante werkervaring heeft en dit kan aantonen in een CV.
  • als referentie de handtekening heeft van drie PON-leden waarvan één zitting heeft in het bestuur.

Kennisinstituten
Personen die werkzaam zijn bij Kennisinstituten (universiteiten en hogescholen) zijn thans vrijgesteld van de verplichting om een lidmaatschapsvergoeding te betalen. Dit geldt voor personen die werkzaam zijn bij of in een kennisinstituut dat niet zelf lid is en dat niet reeds middels meer dan twee andere daar werkzame leden in het PON is vertegenwoordigd en daar werkzaam zijn bij of in een onderdeel dat onderzoek en of onderwijs uitvoert betreffende outsourcing en zelf direct betrokken zijn bij onderzoek op dat terrein.
Indien personen bij kennisinstituten werkzaam zijn als bijvoorbeeld contractmanager, inkoper, etc. worden deze beschouwd als uitbesteders.

Ik wil graag een lidmaatschap aanvragen.