Ontwikkeling en voortgang van reguliere werkzaamheden worden ondergebracht in commissies. In deze commissies zijn leden van de verschillende doelgroepen actief en is een bestuurslid vertegenwoordigd. Leden worden nadrukkelijk uitgenodigd te participeren in een van de commissies en zo hun bijdrage te leveren. Op dit moment zijn de volgende commissies ingericht:

 

Over Commissie SN2025

Binnen Sourcing Nederland wordt vanuit de gedachte ’stilstand is achteruitgang’ vaak gesproken over het belang van verfrissing en vernieuwing. Ook wil de vereniging meer inspelen op behoeften en wensen van jongere deelnemers om zo het netwerk te verstevigen en vergroten. Om dit ook vorm te geven is de Commissie SN2025 opgericht, waarin vertegenwoordigers vanuit de ledengroepen ideeen en initiatieven ontwikkelen. Tevens geven zij gevraagd en ongevraagd advies aan de andere commissies; dit staat o.a. inmiddels op de vaste agenda van de Programmacommissie.

Leden

  • Jan Brölmann
    Jan Brölmann
  • Paul Kunneman
    Paul Kunneman
  • Baukje Stam
    Baukje Stam