Werkzaamheden rond ontwikkeling en voortang van aantal onderwerpen wordt uitgevoerd door commissies waarin leden actief zijn. In iedere commissie is een bestuurslid vertegenwoordigd.

 

Over Wervingscommissie

Stilstand is achteruitgang; het verwerven van nieuwe leden krijgt in deze commissie alle aandacht. De commissie streeft naar een afspiegeling van alle doelgroepen en zoek nog versterking vanuit groep advocaten, zelfstandig professionals en kennisinstituten.

Leden

  • Marcel Sommeling
    Marcel Sommeling
  • Erik van Es
    Erik van Es
  • Ed Holtzer
    Ed Holtzer