Ontwikkeling en voortgang van reguliere werkzaamheden worden ondergebracht in commissies. In deze commissies zijn leden van de verschillende doelgroepen actief en is een bestuurslid vertegenwoordigd. Leden worden nadrukkelijk uitgenodigd te participeren in een van de commissies en zo hun bijdrage te leveren. Op dit moment zijn de volgende commissies ingericht:

 

Over Programmacommissie

Met veel zorg denken de leden van de programmacommissie na over de inhoudelijke invulling van de evenementen en het jaarprogramma. Suggesties voor inhoudelijke onderwerpen en verbetering zijn altijd welkom. De commissie komt iedere eerste vrijdag van de maand bij elkaar en nodigt leden graag uit om een keer mee te praten. Namens het bestuur nemen Marc van Sprundel (trekkersrol) en Bauke van Daalen deel aan deze commissie.

Leden

 • Bauke van Daalen (secretaris)
  Bauke van Daalen (secretaris)
 • Addie Korsten
  Addie Korsten
 • Paul Kunneman
  Paul Kunneman
 • Erik van Es
  Erik van Es
 • Marc van Sprundel (penningmeester)
  Marc van Sprundel (penningmeester)
 • Louis Jonker
  Louis Jonker
 • Arti Nokhai
  Arti Nokhai
 • John Latour
  John Latour
 • Brian Lammerts van Bueren
  Brian Lammerts van Bueren
 • Patrick van der Spank
  Patrick van der Spank