Ontwikkeling en voortgang van reguliere werkzaamheden worden ondergebracht in commissies. In deze commissies zijn leden van de verschillende doelgroepen actief en is een bestuurslid vertegenwoordigd. Leden worden nadrukkelijk uitgenodigd te participeren in een van de commissies en zo hun bijdrage te leveren. Op dit moment zijn de volgende commissies ingericht:

 

Over Kascommissie

De financiële cijfers van de vereniging worden jaarlijks door de kascommissie gecontroleerd. Hiervan wordt verslag gedaan tijdens de ALV welke in mei wordt gehouden. De samenstelling van de kascommissie wordt vastgesteld tijdens de ALV in december.

Leden

 • Mark Odijk
  Mark Odijk
 • Rudolf Renfurm
  Rudolf Renfurm
 • Henk van Gestel
  Henk van Gestel
 • Marcel Sommeling (penningmeester)
  Marcel Sommeling (penningmeester)