De verschillende beroepsgroepen zijn in het bestuur van Sourcing Nederland vertegenwoordigd door een bestuurslid. Tevens worden de andere rollen door deze bestuursleden vervuld, zoals voorzitter, secretaris en penningmeester.

Het bestuur wordt bijgestaan door een Raad van Advies, die (on)gevraagd met advies komt in het belang van continuïteit, ontwikkeling en toekomst van de vereniging.

Werkzaamheden rond ontwikkeling en voortang van aantal onderwerpen wordt uitgevoerd door commissies waarin leden actief zijn. In iedere commissie is een bestuurslid vertegenwoordigd.