Sourcing Nederland is een vereniging die grote waarde hecht aan het motto 'voor en door de leden’.
Leden worden met nadruk gevraagd om inhoudelijke punten aan te dragen, te participeren aan de evenementen en ook op bepaalde wijze een actieve rol te spelen in een van de themagroepen, commissies of het bestuur. Het streven is om in de samenstelling van deze gremia te zorgen voor een goede vertegenwoordiging van alle doelgroepen, zodat alle belangen op juiste wijze worden behartigd.