De verschillende doelgroepen zijn in het bestuur van Sourcing Nederland vertegenwoordigd door een bestuurslid. De rollen van voorzitter, secretaris en penningmeester worden door de bestuursleden vervuld. 

Het bestuur wordt bijgestaan door een Raad van Advies, die (on)gevraagd met advies komt in het belang van continuïteit, ontwikkeling en toekomst van de vereniging.