Mastersessies

De tien modules van de Sourcing Foundation worden ook gegeven als maandelijkse mastersessies. Geboden wordt een mooie mix van ervaring- en kennisuitwisseling door deelnemers en docenten. Om voldoende ruimte te bieden tot interactie is er plaats voor maximaal twintig deelnemers.

Mastersessie Outsourcing strategie en besluitvorming

januari 2020

Docent: Mark Beukers

Aan de orde komen de verschillende aspecten van een juiste sourcingstrategie en hoe te komen tot weloverwogen besluitvorming. IT-diensten uitbesteden heeft langdurige en verstrekkende gevolgen, die in deze eerste fase goed moeten worden omschreven en afgewogen.

Mastersessie Leverancierselectie

februari 2020

Docenten: Rutger Keur en Richard Heijne den Bak

Het succes van werken in sourcingverband wordt in grote mate bepaald door de keuze van de leverancier. Deze sessie behandelt de belangrijke stappen: (voor)selecteren, definiëren eisenpakket, evaluatie aanbiedingen, vaststellen wijze van interactie tussen leverancier en opdrachtgever gedurende de selectiefase.
 

Virtuele Mastersessie Vergoedingsmechanismen

mei 2020

Bart van ReekenDocenten:  Bart van Reeken en Pieter van den Broek

Vergoedingsmechanismen vormen een belangrijk onderdeel van iedere sourcingrelatie. Startpunt is veelal de businesscase, zoeken van match tussen opdrachtgever en leverancier met als uitgangspunt de belangen van beide partijen, kunnen omgaan met veranderingen in de toekomst en prijsbepaling als stuurmiddel. Deze module geeft inzicht hoe het vergoedingsmechanisme bijdraagt aan een succesvolle sourcingrelatie. 
 

Virtuele Mastersessie Security

mei 2020

Bastiaan BakkerDocent: Bastiaan Bakker

Security kent vele deelthema’s; processen welke op orde moeten zijn voor goede security, impact hiervan bij uitbesteding. Welke afspraken moeten gemaakt worden tussen opdrachtgever en uitbesteder en wat staat over security in de contracten? Geen pasklare antwoorden, maar wel worden alle aandachtspunten behandeld en welke keuzes moeten worden gemaakt.
 

Virtuele Mastersessie Contracteren

juni 2020

Wieke van AngerenDocent: Wieke van Angeren 

Aan de orde komt wat wel en niet werkt om duidelijke afspraken te maken. Het proces om tot overeenstemming te komen, gebruik van onderhandelingspositie, bouwen aan een goede samenwerking, duidelijkheid over wat voor welke prijs wordt geleverd en inbouwen van flexibiliteit. Tot slot aandacht voor wat er zoal in de praktijk misgaat.

Virtuele Mastersessie Organisatie en resources

juni 2020

Larissa ToebesDocenten: Larissa Toebes en Marcel Blommestijn

Ook bij samenwerken in sourcing-verband blijft ‘de mens’ een cruciale succesfactor. Deze module geeft inzicht in de consequenties van (out)sourcing voor betrokken medewerkers. Uitgangspunt vormt huidige wet- en regelgeving: ‘Wet Overgang van Onderneming’ en ‘Acquired Rights Directive’. Verder worden onderwerpen behandeld als HR-business case, HR-rol bij leverancierselectie en –transitie, rol van vakorganisaties en ondernemingsraden, belang van effectieve communicatie en omgaan met emotie, houding en gedrag van betrokken medewerkers.

Mastersessie Transitie en transformatie

september 2020

Frank WillemsDocent: Frank Willems

Invloed van een nieuw contract op de uitbestedende organisatie. Voorbereidingen dienen te starten ruim voor aanvang van de technische migratie en wordt mede bepaald door adequate inzet van soft skills. Uitgangspunt voor een succesvolle verandering is een heldere strategie en aanpak, met voldoende aandacht voor cultuur- en gedragsaspecten.
 

Mastersessie Regie

oktober 2020

Arno GerritsDocent: Arno Gerrits

Door verandering in het sourcinglandschap krijgt de regie-organisatie met nieuwe uitdagingen te maken. Denk aan de wijze van regievoering, inregelen van de governance op dienstverlening en (out)sourcingcontracten. Een lastig traject waarbij een bestaande organisatie zichzelf moet omvormen. Ook aandacht voor processen, relaties, beleggen van eigenaarschap en dergelijke, belangrijk om te komen tot succesvolle dienstverlening over de hele keten.
 

Mastersessie Multivendor regie

november 2020

Bauke van DaalenDocent: Bauke van Daalen

Organisaties hebben vaak IT-(out)sourcing contracten met meerdere leveranciers. Het afstemmen en managen van een contractportfolio is geen sinecure. Contractaanpassingen gedurende de looptijd, veranderde vraag en verschillende looptijden maken regievoering complex. Specifiek wordt ingegaan op uitdagingen van de governance van meerdere leveranciers.
 

Mastersessie Exit strategie en (her)contracteren

december 2020

Docent: Herald Jongen

Bijna geen enkele relatie is voor de eeuwigheid en ook geldt dat wie makkelijker uit een relatie weg kan betere mogelijkheden heeft om er binnen die relatie voor te zorgen dat hij krijgt wat hij hebben wil. Deze module behandelt hoe te komen tot een reële exit-strategie, wat is hiervoor nodig, wat moet geregeld worden aan het begin of tijdens de relatie.

Locatie en kosten

De mastersessies vinden plaats bij Van Doorne, Jachthavenweg 121 in Amsterdam van 07.30 tot 10.00 uur. De locatie is goed bereikbaar per OV en auto (parkeergarage Van Doorne). De deelnemers wordt een ontbijtbuffet aangeboden.

De virtuele mastersessies vinden plaats via de applicatie Webex. 

Deelname is gratis voor leden van Sourcing Nederland. Leden kunnen zich aanmelden via de eventkalender op de wesite. Toegang niet-leden op basis van beschikbaarheid voor EUR 175,- excl. btw per sessie. Stuur voor aanmelding een e-mail naar secretariaat@sourcingnederland.nl