De leden van Sourcing Nederland zijn dagelijks bezig met de meest uiteenlopende sourcingvraagstukken. Op verzoek/initiatief van leden werken themagroepen aan diverse onderwerpen. De uitkomsten hiervan worden toegankelijk gemaakt voor alle leden.

Op dit moment hebben we de volgende themagroepen:

 

Over Innovatie

‘Sinds vele jaren is binnen Sourcing Nederland een themagroep actief rondom het thema Innovatie. De afgelopen jaren is aandacht besteed aan het herdefiniëren en modelleren van innovatie binnen de context van sourcing. Dit heeft inmiddels drie publicaties opgeleverd die gratis te downloaden zijn binnen het leden-deel van de website. Momenteel werken we aan een volgende publicatie met als focus de schijnbare tegenstelling tussen het onderwerp innovatie en de huidige maatschappelijke trend tot regelgeving, afbakening en risicobeheersing.

Leden

  • Tineke van de Bunt
    Tineke van de Bunt
  • Theo Bosselaers
    Theo Bosselaers
  • Serap Karakus
    Serap Karakus