Doelstelling van Sourcing Nederland is het verder professionaliseren van sourcingdeskundigheid. Hiervoor bieden we een platform om actief kennis en ervaringen te delen. Het netwerk heeft een niet-commercieel karakter met een laagdrempelige wijze om met elkaar in contact te komen en advies te vragen.
Op verzoek van leden worden voor bepaalde onderwerpen themagroepen samengesteld waarin verder kan worden gesproken en zelfs ervaringen worden gebundeld in bijvoorbeeld een aanpak of publicatie.