1. Online seminar: Innovatie door co-creatie in de bouw

  Online seminar: Innovatie door co-creatie in de bouw
  Typerend voor de bouwsector zijn de grote bouwtekeningen en het werken met veel grote en kleinere on

  AUTEUR: EXTERN

  TYPE: PRESENTATIE

  TYPE: VIDEO

  THEMA: INNOVATIE

  THEMA: SAMENWERKEN

 2. Hybride event: Vested; praktijkcase Accenture en ISS

  Hybride event: Vested; praktijkcase Accenture en ISS
  ‘Is dat geen echte collega dan?’ Binnen ISS is de samenwerking met derde partijen inmiddels zo goed

  AUTEUR: EXTERN

  TYPE: PRESENTATIE

  TYPE: VIDEO

  MODEL: VESTED

  THEMA: SAMENWERKEN

 3. Seminar Alternatieve contractmodellen

  Bij een uitbestedingsrelatie is iedereen op zoek naar de beste samenwerkingsvorm om de doelen te rea

  AUTEUR: LID

  TYPE: PRESENTATIE

  MODEL: VESTED

  THEMA: SAMENWERKEN

  FASE: PARTIJSELECTIE