11 januari 2019
By Themagroep verkorten onderhandelingsproces
PaperOnderhandelingsprocesLeverancierselectie
Verkorten van het onderhandelingsproces

De themagroep Verkorten Onderhandelingsproces (WVO) heeft zich gebogen over de vraag of het proces tussen de eerste contacten tussen klant en potentiële leverancier(s) en het tekenen van de contracten kan worden verkort, en zo ja, hoe dat zou kunnen. Deze Paper geeft praktische tips, inclusief de opmerkingen die zijn gemaakt tijdens een seminar over dit onderwerp.

Download