02 juni 2021
By Puck Polter en Polo van der Putt
FASE: DIENSTVERLENINGPROCES: SECURITY EN PRIVACYAUTEUR: LIDTYPE: ARTIKELPROCES: LEVERINGPRODUCTIE EN OPERATIE
Hacken op verzoek: de best  practices

Het hacken op verzoek is een vreemde eend in de bijt van IT-dienstverlening. Zo kan, in tegenstelling tot vele andere IT-diensten, een verkeerd uitgevoerde hack al snel strijdigheid opleveren met het strafrecht, auteursrecht of privacyrecht, of inbreuk maken op de rechten van derden. De pentestovereenkomst en de responsible disclosure policy nemen binnen het IT-contracthuis een eigen plaats in. Het begint er al mee dat een onderneming die pentesten of responsible disclosure wil inzetten, moet nagaan of dit wijzigingen noodzaakt van contracten met klanten of zakenpartners, IT-leveranciers en privacy statements.
Door Puck Polter en Polo van der Putt

Download