19 mei 2021
By Joan Baaijens en Marcel van Kooten
FASE: TRANSITIEPROCES: TRANSITIETRANSFORMATIE EN OVERDRACHTGOVERNANCEAUTEUR: LIDTYPE: ARTIKEL
Invisible governance - De kritische factor voor succes in projecten

Governance, een cruciaal thema in organisaties, gaat in essentie over het zorgen voor zingeving en betekenis. Bij een project is het de opgave om de governance zo vorm te geven dat zin en betekenis van het project voor alle betrokkenen een kenbare logica vertonen. Dit artikel gaat in op het realiseren van legitimiteit van projecten en de rol van invisible governance daarbij.
Door Joan Baaijens en Marcel van Kooten

Download