12 mei 2021
By Supply Value
FASE: PARTIJ SELECTIEFASE: DIENSTVERLENING PROCES: LEVERINGPRODUCTIE EN OPERATIEFASE: DIENSTVERLENINGPROCES: LEVERANCIERSELECTIEPROCES: LEVERINGTYPE: ARTIKELAUTEUR: LID
INKOOP TRENDS 2021

Supply Value heeft de belangrijkste trends voor 2021 binnen het inkoopvakgebied onderzocht. Aan de hand van een enquête hebben 389 professionals uit het inkoopvak hun kijk op de toekomst gedeeld. De enquête is verspreid in samenwerking met NEVI, VIB, Inkoperscafé en Aanbestedingscafé. De meerderheid van de respondenten, 316 (81%), werkt in Nederland, gevolgd door België met 61 (16%). In de enquête hebben we respondenten gevraagd om aan te geven hoeveel prioriteit zij in 2021 van plan zijn te geven aan 16 thema’s gerelateerd aan inkoop.

Download