12 januari 2019
PaperBPOCloud
Bedrijfsprocessen uit de cloud

In deze Paper wordt een verslag gedaan van een onderzoek, gehouden door de Hogeschool Utrecht, naar de vraag of business rules management concepten interessante nieuwe mogelijkheden bieden bij het aanbieden en afnemen van bedrijfsprocessen 'as a service' oftewel BPO uit de cloud. 

Download