14 april 2021
By Joan Baaijens en Marcel van Kooten
FASE: TRANSITIEAUTEUR: LIDTYPE: ARTIKEL
Leiderschap bij verandering

Organisaties veranderen voortdurend en bezinnen zich daarbij op hun producten en diensten en op de manier waarop zij leveren aan klanten, burgers en bedrijven. Ook de technologie verandert voortdurend. Ze biedt nieuwe mogelijkheden voor productie, distributie, en services, en levert daardoor een autonome ‘drive’ tot veranderen. Tegelijk houdt de bestaande technologie de bestaande routines en organisatievorm zo veel mogelijk vast, zodat er in elke organisatie een permanente spanning bestaat tussen de ‘wil’ tot veranderen en de ‘wil’ tot behoud! En wie niet meegaat met veranderingen kan plotseling tot de ontdekking komen overbodig te zijn of niet meer te voldoen aan wet- en regelgeving.
Door: Joan Baaijens en Marcel van Kooten

Download