01 april 2021
By P.G. van der Putt, C.A.M. van de Bunt
FASE: DIENSTVERLENINGAUTEUR: LIDTHEMA: JURIDISCHPROCES: LEVERING PRODUCTIE EN OPERATIE
Bijzondere zorgplichten van IT-leveranciers

Eén van de manieren waarop klanten IT-leveranciers kunnen aanspreken in geval van een mislukt IT-project is langs de band van de algemene zorgplicht. Deze zorgplicht van IT-leveranciers kan voortvloeien uit de overeenkomst of uit onrechtmatige daad. In
de financiële sector heeft zich naast de algemene zorgplicht het leerstuk van de bijzondere zorgplicht ontwikkeld, ter verdere bescherming van de klant. Interessant is of, en zo ja, in hoeverre, een vergelijkbare bijzondere zorgplicht kan worden aangenomen voor IT-leveranciers.
Door: Polo G. van der Putt, C.A.M. van de Bunt

Download