15 maart 2021
By Anita de Jong
TYPE: ARTIKELAUTEUR: LIDFASE: TRANSITIEPROCES: HR
When does the employee follow the work – and particularly when not

ENG - If outsourcing constitutes a transfer of undertaking, all dedicated employees involved in the outsourced activities transfer to the acquirer. In most cases employees follow the work in case of first generation outsourcing. This however is less evident in case a second-generation outsourcing. This publication focuses on the question when outsourcing may qualify as a transfer of a part of an undertaking, and especially when it does not qualify as such.
NL - Indien outsourcing leidt tot een “overgang van (een onderdeel van) een onderneming” gaan alle bij de uitbestede activiteiten betrokken werknemers naar de verkrijger daarvan over. Dit zal vaker het geval zijn bij eerste generatie outsourcing, maar bij tweede generatie outsourcing is dit veel minder vanzelfsprekend. In dit artikel worden de factoren die een rol spelen bij de vraag wanneer er sprake is van een overgang van onderneming, en vooral wanneer niet, nader uiteengezet.  
Door: Anita de Jong

Download