03 maart 2021
By Eline Hangelbroek
THEMA: JURIDISCHTHEMA: ZORGPLICHTAUTEUR: LIDTYPE: THESISFASE: DIENSTVERLENING
Tussen loodzwaar en vederlicht: de zorgplicht - Een onderzoek naar de (niet-bijzondere) zorgplicht van de IT-opdrachtnemer

De zorgplicht rukt steeds verder op in het vermogensrecht. Volgens Lamers is het huidige “zorgplichtdenken” begonnen in 1981 naar aanleiding van het Haviltex-arrest. Dat zette in rechtspolitiek opzicht de deur open voor verplichtingen die voortvloeien uit overeenkomst, maar die daar niet in zuiver taalkundig opzicht zijn in te lezen noch expliciet in de wet zijn opgenomen. Ook in de IT-sector lijkt steeds vaker een beroep te worden gedaan op de zorgplicht, afgaande op het oplopende aantal (gepubliceerde) uitspraken vanaf met name 2013.5 In dit onderzoek onderwerp ik de zorgplicht in de IT-sector aan een uitgebreide beschouwing.
Door: Eline Hangelbroek

Download