14 juni 2022
By Sourcing Nederland
STRATEGIEAUTEUR: SOURCING NEDERLANDTYPE: ARTIKEL
Sourcing Pulse Report 2022


Sourcing Nederland richt zich op het onderling delen van inzichten en kennis. Met de dynamiek in de markt is het idee ontstaan om elkaar, als leden van Sourcing Nederland, op regelmatige basis te informeren over de ontwikkelingen die in de Nederlandse markt worden waargenomen. Met dit onderzoek geven we daar vorm aan.

Door middel van een online survey is aan de vertegenwoordigers van alle, bij Sourcing Nederland aangesloten organisaties, gevraagd naar hun visie en beleid op gebied van sourcing, de actuele stand van zaken en plannen voor de toekomst.

Auteur: Sourcing Nederland

Download