09 juni 2022
By Raymond van Gils(Quint), Bart van Reeken (Van Doorne), Bas aan de Wiel (M&I/Partners) en Jarno Houkes (CGI) en het bestuur van Sourcing Nederland
TYPE: GEDRAGSCODEAUTEUR: SOURCING NEDERLANDPROCES: REGIEFASE: TRANSITIE
Gedragscode Re-transitie

Doelstellingen van de Gedragscode Re-transitie
a. Benadrukken van het gemeenschappelijk belang en verantwoordelijkheden van de belanghebbenden, te meer omdat Leveranciers dan eens Latende Leverancier en dan eens Verkrijgende Leverancier zijn.
b. Realiseren van een effectieve samenwerking tussen de Verkrijgende Leverancier en Latende Leverancier, ten einde een beheersbare overdracht van de verantwoordelijkheid voor de dienstverlening en uitvoering van de Heruitbesteding of Insourcing te maximaliseren.
c. Maximaliseren van de continuïteit en beschikbaarheid van de dienstverlening tijdens en na de re-transitie. d. Vergroten van het risicobewustzijn met betrekking tot aspecten als governance, informatiebeveiliging , architectuur, IT, financiële, HR en juridische risico’s die samenhangen met het proces van re-transitie

Download