08 maart 2022
By Dimitri Buyse
AUTEUR: EXTERNSTRATEGIETYPE: THESIS
Menselijke schattingen van Customer Succes bij Strategic IT Sourcing

Met dit onderzoek wordt enerzijds een definitie van Customer Success binnen de context van Strategic IT Sourcing scherp gesteld, en anderzijds weergegeven in welke mate menselijke schattingen van Customer Success in deze context gemeten en verbeterd kunnen worden.

Het onderzoek is in zijn geheel gebaseerd op informatie uit reeds bestaande wetenschappelijke publicaties die werd aangevuld door middel van nieuwe empirische resultaten. In het onderzoek wordt aangetoond dat door enkele aanpassingen van het bestaande IDEA-protocol – gebruikt voor menselijke schattingen in het domein van de ecologie – deze aangepaste variant gebruikt kan worden om de mate van betrouwbaarheid van Customer Success binnen Strategic IT Sourcing weer te geven. Door het toepassen van dit aangepaste protocol is het tevens duidelijk dat ook de betrouwbaarheid van de inschattingen van Customer Success binnen Strategic IT Sourcing, groter wordt tijdens de toepassing.

Het onderzoek geeft tevens aan dat de karakteristieken voor het meten van Customer Success binnen strategische samenwerkingsverbanden, tijdsgebonden zijn.

Auteur: Dimitri Buyse

Download