09 februari 2022
By Supply Value
AUTEUR: LIDTYPE: ARTIKELGOVERNANCESTRATEGIE
Inkoop Trends 2022

Supply Value heeft voor de tiende keer de belangrijkste inkooptrends voor het komende jaar onderzocht. Aan de hand van een enquête hebben 113 professionals uit het inkoopvak hun kijk op 2022 gedeeld. De enquête is verspreid in samenwerking met VIB, Inkoperscafé, Aanbestedingscafé en Nevi. De meerderheid van de respondenten (92%) werkt in Nederland, de overige 8% is werkzaam in landen zoals België, Duitsland en Engeland. In de enquête is aan respondenten gevraagd aan te duiden hoeveel prioriteit zij in 2022 van plan zijn te geven aan 17 inkoopgerelateerde thema’s. Daarnaast is onderzocht wat de afgelopen tien edities de belangrijkste ontwikkelingen waren en wat de grootste veranderingen in het vakgebied zijn geweest. De resultaten van dit onderzoek tonen aan dat de prioriteit ligt bij het proactief managen van contracten en het aangaan van nauwe samenwerking met leveranciers. Daarbij zet de trend door dat inkoop in toenemende mate als een strategische functie wordt gezien binnen de organisatie. De onzekerheden in de huidige economie dragen zeer waarschijnlijk bij aan de behoefte om strategisch in te kopen en daarbij leveranciers mee te nemen in het verwezenlijken van de organisatiedoelstellingen.

Download