07 januari 2019
PaperIndia
Integration of Indian service providers in the Dutch market

Tijdens het seminar op 13 maart 2013 is een nieuwe Paper gepresenteerd. Deze paper bevat de conclusies van een onderzoek dat is uitgevoerd door de Universiteit van Amsterdam met behulp van een subsidie van het Platform. Deze studie onderzoekt de mate van inbedding van de Indiase IT-bedrijven op de Nederlandse markt en in hoeverre deze bedrijven actief deelnemen aan de lokale initiatieven.

Download