Prijs beste scriptie 2018

Ter bevordering van onderzoek naar ontwikkelingen rond sourcing stelt Platform (out)Sourcing Nederland jaarlijks een bedrag beschikbaar van EUR 3.000 te besteden aan een relevante studiereis.

Ook in 2018 zijn diverse scripties aangeboden ter beoordeling van de jury, ingeleverd door Albert Plugge, Jan Bergstra, Patrick Follon en Erik Beulen (voorzitter). De scripties van Desley van de Zande, Linda van de Zwan en Martien Arends werden geselecteerd op basis van hun toegevoegde waarde.

Na de finale beoordeling was de jury unaniem van mening dit jaar de prijs uit te moeten reiken aan Martien Arends voor zijn scriptie ‘Assurance in a Networked Economy; Beyond Auditing’.

Beoordeling jury

  1. Martien Arends Assurance in a Networked Economy; Beyond Auditing
    Doet weinig onder voor een volwaardig en professioneel consultancy rapport.  Zeer relevante casus over assurance in ketens of ecosystemen. Uitstekende breakdown en behandeling van de hoofd onderzoeksvraag. Originele toepassing van ‘Agency theorie’ op inter-organisational relations.
  2. Desley van de ZandeRobotic Process Automation; An employees perspective
  3. Linda van de Zwan Optimaliseren van de effectiviteit binnen projecten met betrekking tot de samenwerking
Overig ontvangen scripties