Scriptieprijs 2012

Op dinsdagmiddag 11 december jl. maakte Denis Verhoef namens de jury bekend dat Ronald Kleijn zich de winnaar mocht noemen van de PON Scriptieprijs 2012. Tijdens een bijeenkomst van Platform Outsourcing Nederland ontving Ronald de bijbehorende cheque ter waarde van  € 3.000 uit handen van de winnaar van vorig jaar, Ruud Kurver.

Volgens het juryrapport levert Ronald Kleijn's scriptie ‘Publiek-Private Samenwerkingsconstructies in ICT-outsourcing’ een mooi inzicht in de kritische succesfactoren bij publiek-private samenwerking. De thesis omvat een goed geschreven literatuurstudie die vervolgens is getoetst door middel van interviews met vrijwel alle spelers die hiermee bezig zijn of over nadenken in Nederland. De jury is van mening dat het erg relevant is dat deze kennis beschikbaar is gemaakt, aangezien de ontwikkeling van dit fenomeen nog in de verkennende fase verkeert. De scriptie is het resultaat van een onderzoek naar de mogelijke meerwaarde die Publiek-Private Samenwerking (PPS) kan bieden aan ICT-outsourcing bij de overheid. Dit onderzoek is uitgevoerd als afronding van de masteropleiding Informatiekunde Business Information Systems van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica en de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Universiteit van Amsterdam.

De jury bestaande uit Dr. Ir. Denis Verhoef (Kirkman), Dr. Guus Delen (HvA), Prof. Dr. Jan Bergstra (UvA), Dr. Albert Plugge (TU Delft) en Prof. Dr. Tom van Engers (UvA) hebben de scripties beoordeeld op drie criteria: inhoud, relevantie en toegankelijkheid.

Van de zes genomineerden is de tweede prijs toegekend aan de scriptie van Thomas Boersma ‘Sustainable innovation in an outsourcing relationship’.

De scripties van dit jaar: