Scriptieprijs 2011

Donderdagmiddag 8 december jl. heeft Ruud Kurver de PON Scriptieprijs 2011 gewonnen. Uit handen van de winnaar van vorig jaar, Arco Janse, ontving Ruud de bijbehorende cheque ter waarde van € 3.000. 

Volgens het juryrapport levert Ruud Kurver's scriptie ‘Employee IT outsourcing’ een zeer praktijkgerichte studie naar een vorm van outsourcing die elke organisatie die het nieuwe werken omarmt tegenkomt. Kurver levert een systematische studie, op basis van binnen het PON inmiddels vrij algemeen aanvaarde principes, van zogenaamde employee-ICT sourcing. Hoewel dit fenomeen wel op de grens ligt van wat men nog onder outsourcing kan verstaan is het een relevant grensgeval dat toenemend voorkomt. Door de duidelijk afgebakende problematiek blijkt het mogelijk de systematiek van decision en controlfactoren in te zetten. Daarmee worden wellicht niet zeer verrassende maar wel degelijk onderbouwde conclusies bereikt, die voor veel PON leden van belang kunnen zijn.

Ruud Kurver heeft de scriptie gedaan in verband met zijn studie Master of Informatics aan de Hogeschool Utrecht.
Scriptie Ruud Kurver (PDF, 457kB)

De andere genomeerde scriptie is geschreven door Sjoerd Koolen. Sjoerd schreef deze scriptie voor zijn studie ‘Informatie Management’ aan de Universiteit van Tilburg.
How could Cloud Computing transformations be integrated into the retained IT organisation of public organisations? (PDF, 1727kB)