Scriptieprijs 2009

Op de laatste ALV in 2009 is de jaarlijkse PON Scriptieprijs uitgereikt. De jury bestond uit Alex van den Bergh (vz., Quint), Wim Goes (PWC), Jean Kleijnen (ABN AMRO) en Steven Klusener (VU). Uit de ingediende scripties heeft de jury een drietal geselecteerd, om in een tweede ronde tot de volgende prioriteit te komen. 

Op nummer 3 is Devina Cicilson (VU) geëindigd, in haar scriptie gaat zij in op het belang van goede afspraken rond systeemdocumentatie bij applicatie sourcing. Vervolgens kwam Arjen Knol (RuG) die op verfrissende wijze aan de hand van zijn ervaringen in een Indiaas call-centrum de cultuurverschillen tussen Nederland en India beschrijft. 

De winnende scriptie is geschreven door Harry Braam, Mariska Dubbeldam en Maarten Eijkhout, zij hebben als parttime bedrijfskunde studenten aan de VU hun werkervaring binnen diverse grote organisaties gebundeld. In hun scriptie beschrijven zij diverse best-practices met het doel in contracten meer dan nu gebruikelijk een goede exit te garanderen en een vendor-lockin te voorkomen.

De scripties zijn alle drie vanuit een praktisch oogpunt geschreven, en zijn zeker interessant voor de PON achterban. 

Scriptie Harry Braam, Mariska Dubbeldam en Maarten Eijkhout (PDF, 476kB)
Aanbevelingen voor de uitbestedende organisatie (IT) auditor bij het beëindigen van een uitbestedingscontract

Scriptie Arjen Knol (PDF, 928kB)
The influence of communication quality on offshore business process outsourcing success

Scriptie Devina Cicilson (PDF, 855kB)
Can standardizing system documentation lead to better software quality and lower the risk of vendor lock-in?