Scriptieprijs 2006

Het Platform Outsourcing Nederland heeft een prijs ingesteld voor de beste scriptie over outsourcing, offshoring dan wel het opzetten van Shared Services Centra. Met deze prijs wil het platform benadrukken dat er op universiteiten en HBO's meer aandacht wordt geschonken aan deze belangrijke onderwerpen. 

De afstudeerdocenten in Nederland hebben kritisch gekeken naar de vele scripties die voor deze prijs in aanmerking zouden kunnen komen. Dit heeft geleid tot 12 kandidaten waaronder die van Erwin van der Graaf. Erwin is in de lente 2006 op de Radboud Universiteit afgestudeerd bij prof. dr. Daan Rijsenbrij op het onderwerp: ‘Architectuurprincipes en clustercriteria voor de afbakening van outsourcebare kavels’.(PDF 1313kB)

De beoordelingscommissie onder leiding van Steven Klusener, bestaande uit vertegenwoordigers van de Universiteit van Tilburg, de Hogeschool van Amsterdam, de Vrije Universiteit, AtosOrigin, Tata Consultancy Services en GetronicsPinkRoccade heeft geoordeeld naar de inhoud, de relevantie, de presentatie en de nieuwswaarde van de scriptie. Bij Erwin kwam met nadruk de nieuwswaarde sterk naar voren. Het combineren van outsourcebaarheid en architectuur werd gezien als een veelbelovend aandachtsgebied. Dit is ook al opgevallen in de architectuurcommunity, die Erwin de mogelijkheid heeft gegeven om een uittreksel van zijn scriptie in het architectuurjaarboek van het Landelijk Architectuur Congres 2006 te plaatsen. 

Het platform heeft Erwin een bedrag van € 3.000,- overhandigd voor een kort werkbezoek aan India. Ter plaatse zal hij worden begeleid door HCL Technologies, PricewaterhouseCoopers, Quint Wellington Redwood en Tata Consultancy Services. Deze reis heeft inmiddels plaats gevonden en Erwin heeft daarvan een verslag gemaakt. Erwin is na zijn studie in dienst getreden bij Capgemini, de architectuurpractice van Wijke ten Harmsen van der Beek. Hij is momenteel bezig bij een grote klant met ontvlechtingvraagstukken, hetgeen goed aansluit bij zijn scriptie.

Overige 11 scripties:

Scriptie Bas Toorenburg (PDF 1450kB);
Strategische outsourcing vanuit ondernemerschapsperspectief

Scriptie Rian de Putter (PDF 3877kB);
BPO en de vertrouwensrelatie tussen sourcingpartijen

Scriptie Edwin van Rest (PDF 1802kB);
Decision making in offshoring from a knowledge perspective, illuminating a blind spot

Scriptie Dennis Baaten (PDF 2535kB);
Global Sourcing Strategy - IT Services

Scriptie Edwin Jaspers (PDF 399kB);
De (infra) structuur van outsourcing

Scriptie Gwendoline Brink (PDF 564kB);
Factors that play a role in defining the sourcing strategy from an operations management view

Scriptie Mark Goedhart (PDF 430kB);
From Overhead to Core business

Scriptie Roland Booijen (PDF 1931kB);
IT-Outsourcing: Success in the operational phase

Scriptie Anita Nelis (PDF 1093kB);
Balancing culture and leadership in an offshoring situation

Scriptie Anton Joha (PDF 589kB);
The retained organization after IT-Outsourcing

Scriptie Wouter Giesberts (PDF 767kB);
(How) can (firms with) IT-Outsourcing relationships innovate?