Seminar Ecosystemen

Traditionele klant-leverancier-relaties zijn niet altijd gebaseerd op gelijkwaardigheid en partnership. Leveranciers zijn immers min of meer uitwisselbaar. Tegenwoordig spreken we steeds vaker over Ecosystemen waarbij verschillende partijen hun rol verdienen op basis van toegevoegde waarde en niet door de laagste prijs.

Tijdens dit seminar wordt hier dieper op ingegaan door:

- Prof. Gerda van Dijk (VU)
Wat kunnen organisaties leren van de wetmatigheden binnen ecologische systemen in de natuur?

- Hans Dijkhuis (Director Supply Chain ASML)
Praktijkcase: invloed Ecosystemen binnen ASML

- Anuschka Diderich (Thought Leader API - KPN)
Verbinding digitale Ecosystemen door API’s

Uiteraard is er na afloop voldoende tijd voor vragen.

PON Awards
Aansluitend proosten we op het nieuwe jaar en volgen de jaarlijkse prijsuitreikingen van de Essayprijs, Scriptieprijs en prijs voor de beste mondelinge presentatie.

Het programma van de middag:

15.30 - 16.00 uur Ontvangst deelnemers met koffie/thee
16.00 - 16.10 uur Welkom door Van Benthem & Keulen 
16.10 - 17.20 uur Seminar Ecosystemen
17.20 - 20.00 uur Uitreiking jaarlijkse prijzen, nieuwjaarsreceptie en buffet