Mastersessie 9, Multi-vendor regie (volgeboekt)

Organisaties hebben vaak IT-outsourcing-contracten met meerdere leveranciers. Het op elkaar afstemmen van deze contracten en het managen van een portfolio van contracten is geen sinecure. Contractaanpassingen gedurende de looptijd, een veranderende vraag en verschillende looptijden maken regievoering complex. In deze sessie wordt specifiek stilgestaan bij de uitdagingen van de governance van meerdere leveranciers.

Ook deze sessie wordt weer een mooie mix van uitwisseling van kennis en ervaringen door docenten en deelnemers en het uitdiepen van de bijbehorende theorie. 

De PON mastersessies zijn gratis toegankelijk voor maximaal twintig deelnemers waarbij we streven naar een zo goed mogelijke afspiegeling van de ledenlijst. En vinden in de vroege morgen van 7.30 uur tot 10.00 uur  plaats bij Van Doorne in Amsterdam. Voor de deelnemers staat een ontbijtbuffet klaar!

Heb je interesse om aan deze mastersessie deel te nemen? Stuur dan een mail naar secretariaat@platformoutsourcing.nl