De achtste sessie staat in het teken van de veranderingen die op de regieorganisaties afkomen. Met de verandering in het sourcing landschap van klanten komen er, naast de reeds bestaande,  ook nieuwe uitdagingen af op de regieorganisatie. Dit heeft invloed op hoe organisaties met hun regievoering omgaan en hoe zij de governance op dienstverlening en outsourcingscontracten inregelen. In de praktijk zijn dit lastige trajecten waarbij een reeds bestaande regie of IT-organisatie wordt gevraagd om zichzelf opnieuw uit te vinden. Dit in combinatie met het succesvol besturen van dienstverlening, processen, relaties intern en extern, het beleggen van eigenaarschap of de invulling van service integratie maakt het onderwerp van groot belang voor succesvolle dienstverlening over de hele keten: van opdrachtgever en afnemer tot en met leverancier.

De docenten staan uitgebreid stil bij de inrichting van de regieorganisatie en de daarbij behorende governance. Vanuit de praktijk worden kritische succesfactoren en valkuilen geduid die de regieorganisatie vanaf de werkvloer tot en met management tegenkomen. Uitgangspunt van een succesvolle benadering hierbij zijn een integrale aanpak, (project) management benadering en voldoende aandacht voor “Management of Change”.

Ook deze sessie wordt weer een mooie mix van uitwisseling van kennis en ervaringen door docenten en deelnemers en het uitdiepen van de bijbehorende theorie. 

De PON mastersessies zijn gratis toegankelijk voor maximaal twintig deelnemers waarbij we streven naar een zo goed mogelijke afspiegeling van de ledenlijst. En vinden in de vroege morgen van 7.30 uur tot 10.00 uur  plaats bij Van Doorne in Amsterdam. Voor de deelnemers staat een ontbijtbuffet klaar!

Heb je interesse om aan deze mastersessie deel te nemen? Stuur dan een mail naar secretariaat@platformoutsourcing.nl