Sinds dit jaar is binnen PON een doelgroep-overleg in het leven geroepen voor sourcing adviseurs van PON-leden.

Een aantal keer per jaar komt men bijeen om te sparren over actuele outsourcingsonderwerpen. De bijeenkomsten zijn informeel en kennen doorgaans een bepaald thema toegelicht door een spreker. Daarna volgt een discussie, kritische noten, ingewikkelde vragen, uitwisseling van ervaringen en opgedane kennis over het thema.

De volgende bijeenkomst gaat plaatsvinden op dinsdag 18 september (16.00-18.00 uur) bij DiVetro in Driebergen-Rijsenburg.  Als je interesse hebt om aan te sluiten, stuur dan een e-mail naar Carmen Asensio (secretariaat@platformoutsourcing.nl).