Seminar Security breaches en ALV

Bedreigingen, beveiliging en communicatie

Wat doet zich voor aan data breaches, wat zijn de oorzaken daarvan en welke impact hebben ze? Hoe beveilig je systemen zonder grenzen? Welk effect kan een data breach hebben op de reputatie van je organisatie, hoe kun je die beïnvloeden en welke stakeholders zijn daarbij bepalend? Tijdens dit seminar geven drie sprekers antwoord op deze vragen. 

Alistair Neil (Assoc Dir Security Solutions bij Verizon) licht (in het Engels) toe wat zich voordoet aan databreaches, wat daarvan de oorzaken zijn en welke impact ze hebben. Daarnaast vertelt hij hoe je als bedrijf in staat bent om op basis van real time data beter in staat bent om te beslissen waarin te investeren op het gebied van beveiliging. 

Martijn Dekker (Chief Information Security Officer ABN AMRO) deelt uit zijn ervaringen met informatie beveiliging in systemen zonder grenzen: in de steeds meer open wereld waarbij bedrijven delen van hun processen uitbesteden vervagen grenzen tussen bedrijven en zijn nieuwe controls nodig om risico's te beheersen. 

Tot slot geeft Erwin van Dijkman (Bex* communicatie) ons inzicht in welk effect een data breach kan hebben op de reputatie van een organisatie, hoe die te beïnvloeden en welke stakeholders daarbij bepalend zijn. Extern en intern.

Het programma van de middag:

15.15 - 15.30 uur Ontvangst deelnemers ALV
15.30 - 16.00 uur Algemene Ledenvergadering (besloten voor leden)
16.00 - 16.15 uur Pauze - ontvangst overige deelnemers
16.15 - 16.20 uur Opening seminar door bestuurslid PON
16.20 - 18.10 uur Seminar Security breaches
18.10 - 20.00 uur Borrel en buffet