Wat te doen als een samenwerking  tussen uitbesteder en leverancier écht niet meer werkt. Welke keuzes zijn er dan nog over? Wat zijn de juiste ingangen bij leveranciers als een uitbesteder vindt dat de samenwerking  of dienstverlening met de leverancier echt niet goed meer gaat? Of andersom, welke ingang bij de uitbesteder is er als de leverancier de samenwerking als niet meer werkbaar ervaart?

Locatie
We zijn blij dat PON-lid Capgemini de locatie ./Utrecht in Utrecht ter beschikking heeft gesteld voor dit seminar.

Voorlopig programma
15.30 - 16.00 uur Inloop met koffie / thee
16.00 - 16.10 uur Welkom door Annet Harmsen, Capgemini
16.10 - 16.20 uur Ingelaste ALV, benoeming nieuw bestuurslid
16.20 - 16.25 uur Opening seminar door bestuurslid PON
16.25 - 18.15 uur Seminar Outsourcing hoofdpijn
                             Presentatie Job Tabak, OGD                           
                             Presentatie Polo van der Putt, Vondst Advocaten
                             Presentatie Remco Schilderinck, Gemeente Almere
                             Paneldiscussie met de sprekers
18.15 - 20.00 uur Borrel en buffet

Ingelaste Algemene Ledenvergadering
In verband met een verandering in de bestuurssamenstelling last het bestuur een extra ALV in tijdens het seminar op 20 september. Ton Bien stelt zijn bestuursfunctie ter beschikking. Het bestuur stelt Marc van Sprundel (VGZ) voor als nieuw bestuurslid.
Eventuele andere kandidaten voor deze vacante bestuursfunctie kunnen worden voorgedragen door minimaal vijf leden. Dit kan door een mail te sturen naar de secretaris Bauke van Daalen.