Innovatie is niet langer een proces dat door één organisatie wordt gerealiseerd. Innovatie is een proces waarin meerdere partijen gezamenlijk komen tot nieuwe ontwikkelingen. Dit betekent iets. Hoe kan je succesvol zijn als je samenwerkt vanuit organisaties met verschillende achtergronden en culturen? Wat doe je dan als bijvoorbeeld leverancier, contractmanager of projectmanager? Hoe werk je samen als snelheid gewenst is? Hoe kan je vertrouwen krijgen in elkaar en wat is het effect van vertrouwen? En wanneer houdt je ‘de kaarten tegen de borst’ of ben je volledig transparant als snelheid bij innovatie gewenst is?

In dit college laten we met veel voorbeeldcases zien wat werkt en niet werkt wanneer snelle(re) innovatie gewenst is met hulp van outsourcing. We laten zien welke rol technische en sociale aspecten spelen bij snellere innovatie. ‘Last but not least’ nemen we ook ‘een kijkje in de keuken’ van snelgroeiende organisaties in Nederland. Snelheid en innovatie zijn voor hun een permanente bezigheid. Ook hier geven we inzicht in de rol die externe partijen spelen binnen deze snelgroeiende organisaties.

De docenten van dit college zijn Leon Dohmen van CGI en Clemens van den Broek van Avans.

Agenda:
1.            Introductie
2.            Het meten van snelheid in projecten
3.            Snelheid in outsourcingsprojecten
4.            Snelheid van snelgroeiende organisaties en de rol van externe partijen  

Locatie
Van Doorne, Jachthavenweg 121, 1081 KM Amsterdam

Voorlopig programma
15.30 - 16.00 uur Ontvangst met koffie en thee
16.00 - 16.10 uur Opening college door bestuuslid PON
16.15 - 18.00 uur PON College Snelheid in projecten
18.00 - 18.30 uur Napraten tijdens borrel