ZP-bijeenkomst Intervisie Methode

Op 1 september heeft er een inspirerende ZP-bijeenkomst plaatsgevonden waarin er onder meer gesproken is over nut en noodzaak van ons ZP netwerk binnen Sourcing Nederland. Daarnaast is er in de vorige bijeenkomst een korte kennismaking geweest met de intervisie methode. Op 22 november wordt er een ZP-bijeenkomst georganiseerd om hier een stapje verder in te gaan.

De Intervisie werkmethode kenmerkt zich door een probleemoplossende insteek, waarin het leren van zowel de inbrenger als andere groepsleden centraal staat. De inbrenger krijgt allerlei inhoudelijke adviezen en de anderen krijgen feedback op hun analyse van de vraag.

De bijeenkomst vind plaats bij De Witte Bergen van 17.30 - 20.00, inclusief een borrel.
 

Het programma:

17.30 uur   Opening en 'roll call’ 
17.35 uur   Terugkoppeling gesprek bestuur m.b.t. toegevoegde waarde van Sourcing NL voor ZP-groep (Anton Dijkhuis, Steven Deters en Paul Kunneman)
18.00 uur   Intervisie-sessies (begeleid door Alfred de Jong)
18.45 uur   Kennismaking met SIT/TRIZ als gestructureerde aanpak voor innovatie (Erik Snijder)
19.00 uur   Rondje langs de velden
19.25 uur   Recap en trekkers volgende ZP-meeting 
19.30 uur   Sluiting en gelegenheid voor borrel