Sourcing Foundation Driedaagse training

Tijdens deze driedaagse training komen alle facetten aan de orde voor het succesvol samenwerken met sourcingpartners. De trainings locatie is nog niet bekend. Klik hier voor meer informatie of om je in te schrijven. 


Inhoud modules dag 2

Module 5: Security

Door docent Andor Budding

Security kent vele deelthema’s; processen welke op orde moeten zijn voor goede security en de afspraken die je hierover moet maken met leveranciers. Geen pasklare antwoorden, maar wel worden alle aandachtspunten behandeld en welke keuzes moeten worden gemaakt. 

Module 6: Organisatie en resources

Door docent Larissa Toebes

Deze module geeft inzicht in de consequenties van (out)sourcing voor betrokken medewerkers. Uitgangspunt vormt huidige wet- en regelgeving: ‘Wet Overgang van Onderneming’ en ‘Acquired Rights Directive’. Verder worden onderwerpen behandeld als HR-business case, HR-rol bij leverancierselectie en –transitie, rol van vakorganisaties en ondernemingsraden, belang van effectieve communicatie en omgaan met emotie, houding en gedrag van betrokken medewerkers.

Module 7: Transitie en transformatie

Door docent Frank Willems

Invloed van een nieuw contract op de uitbestedende organisatie. Voorbereidingen dienen te starten ruim voor aanvang van de technische migratie en wordt mede bepaald door adequate inzet van soft skills. Uitgangspunt voor een succesvolle verandering is een heldere strategie en aanpak, met voldoende aandacht voor cultuur- en gedragsaspecten.
 

Programma dag 2

08.30 Ontvangst
09.00 Module 5: Security
10.30 Koffie/thee pauze
11.00 Module 6: Organisatie en resources
12.30 Lunchpauze
13.30 Module 7: Transitie en transformatie
15.00 Afronding dag 2

Voor gehele programma klik hier.
Locatie: Cultuur- en Congrescentrum Antropia, Driebergen-Rijsenburg